sutikdinėti

sutikdinėti
sutikdinė́ti 1. iter. dem. sutikti 6: Viršininkas mane pradėjo dažniau ir meiliau kalbinti, netikėtai koridoriuje sutikdinėti . | refl.: Mudu dažnai susitikdinėdavome . Vieno laukdama, su kitu susitikdinėji . 2. žr. sutikti 6: Einu pagal kluonus ir satikdinė́ju vieną žmogų Zt. Satikdinė́ja anys mane ir klausia, kur eini Zt. Satikdinė́ja tą žmogų, kad pilnavoja girias LD438(Zt). | refl. tr. Drsk, Al: Sustikdinė́ja kitą tokį kap anas LzŽ. Merguta eima per medelį – sustikdinė́ja ją lokys (ps.) Lz. Eina visi trys keliu ir sustikdinė́ja mešką Dv. Diedukas eina eina medžiu – ažna sustikdinė́ja vilką Rod. Eima ir vėl kelian – sustikdinė́ja tą seną diedą Lz. Jau svietą susitikdinė́jom einant namo Dv. 3. iter. dem. sutikti 7: Senoji su Kazimieru nebeturėjo kada pasitraukti iš tarpuvartės, tik sutikdinėjo visus, tik sveikinosi ir tik ašarojo J.Balt. 4. žr. sutikti 7: Lauktuvių prašo, sutikdinė́ja kūmus Lz. | refl. tr.: Bočia su moma sustikdinė́ja su duona ir druska jaunąjį Lz. Kaimyno gal nuvažiavo sustikdinė́t? Str. \ tikdinėti; patikdinėti; sutikdinėti; užtikdinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • patikdinėti — 1. žr. patikti 2: Tada eima toliau, patikdinėja mergaitę LzŽ. | refl. tr.: O broliai skrenda raiti ir pastikdinėja viedmą iš karietos Dv. Aš tik einu patamsiai per medžią – ažna pastikdinėja vilkas Rod. Eima da eima – pastikdinėja kiškį Lz. Jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtikdinėti — iter. dem. užtikti 6: Kur tau bus geri javai, kad per visą vasarėlę lietai užtikdinėjo Nč. tikdinėti; patikdinėti; sutikdinėti; užtikdinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”